Despre noi / About

For english information, please scroll down.

Despre

Într-un sat cu 350 de locuitori în vestul României, la poalele dealurilor Lipovei, ne-am găsit casa.

Povestea a început prin anul 1999, odată cu tabăra Ecotopia, care a fost imboldul de a înființa Asociația Ecotopia România, asociație care funcționează și azi.
Acum, pe lângă sătenii get-beget mai trăiesc aici câteva familii de orășeni chitiți pe downshifting, permacultură, sustenabilitate.

Mai vin și voluntari prin HelpX și WWOOF. Mai vin și prieteni din Timișoara și alte părți ale lumii.

Există o „casă a asociației Ecotopia”, un proiect de locuință colaborativă, cu grădină cu tot, care așteaptă mai mulți locuitori. Citiți mai jos detalii.

Ce facem pe-aici? Pe scurt: trăim. Ne place să credem că trăim frumos, cu grijă pentru pământ și pentru oameni, împărțind surplusul. Unii din noi fac săpun, alții fac gemuri, siropuri, conserve de legume din roadele grădinilor și culegând plante din împrejurimi. Acestea sunt disponibile celor care doresc să susțină comunitatea și economia locală.

Din ce învățăm dăm mai departe, prin ateliere, clăci și povești spuse în șură, în grădină, în verandă sau în jurul focului. Sunt poveștile lumii mai frumoase despre care inima știe că e posibilă.

Dacă vreți să ne vizitați, vă rugăm frumos să ne anunțați din timp. Dacă sunteți din zonă, puteți veni în vizită la un ceai sau la evenimentele anunțate pe blog.

Dacă vreți să stați mai mult, avem două oferte:

  • la Teo ca voluntari prin rețeaua HelpX (cu înscriere prealabilă, în limita spațiului și timpului disponibil).
  • la casa asociației, cu o contribuție de 5 euro pe zi (sau mai puțin pentru cei cu venituri mici).

Dacă vreți să locuiți aici, puteți sta la casa asociației, eventual împreună cu alții care vor același lucru, plătind doar utilitățile, asta după o perioadă de 3 săptămâni de stat aici în care să ne cunoaștem mai bine, după cum am povestit mai sus (sau la Teo ca voluntari sau la casa asociației cu o contribuție zilnică).

În caz că vă întrebați despre ce asociație este vorba: Este vorba despre asociația înființată de primii orășeni veniți aici. Nu suntem toți înscriși în ea, dar este utilă pentru cazurile în care este nevoie de o persoană juridică.

Desigur, dacă vreți vă puteți și cumpăra o casă aici. Noi ne-am bucura. Dar vă rugăm să nu ne întrebați de oferte. Nu ne place rolul de agenție imobiliară. Dacă vreți să cumpărați o casă, stați pe aici vreo săptămână sau două, plimbați-vă prin sat, vorbiți cu localnicii și sigur o să găsiți ceva.


About

In a traditional Romanian village called Stanciova — population 350, western part of Romania, we found our home.
The story began around 1999, with an Ecotopia camp which led to the still existing Ecotopia Romania Association. Now, amongst the true peasants of the village live a few families that moved here from the city. Downshifting, permaculture, gift economy and sustainability are their interests and ways of life.
HelpX and WWOOF volunteers are around, and friends from Timișoara, the nearby city or other parts of the world.
There is the „Ecotopia house”, a shared housing project, garden included, that waits for more inhabitants.
What do we do around here? We live. We like to think we live a beautiful life, caring for the earth, the people and sharing surplus.
Some of us make soap, some make jams, syrups and vegetable preserves from the yield of our gardens and the surroundings. They are available for those who want to support our community and the local economy.
What we learn we share through workshops, group work parties and stories told in the barn, the garden, the porch or around the fire. We say the stories of the more beautiful world our hearts know is possible.

If you want to come and visit, please let us know in advance. If you’re from around here, come visit for a tea or at one of the events announced on the blog.

If you want to stay longer, we have two offers:

  • at Teo’s through networks like HelpX (reservation beforehand, within the space and time limits of the place).
  • at the association house, with a contribution of 5 euro per day (or less for people with low income)

If you want to move here, you can stay at the association house, possibly together with other people who want the same thing, paying only for the utilities, but only after a period of 3 weeks of staying here, to get to know each other better, as we said before (either at Teo’s as volunteers or at the association house with a daily contribution).

In case you’re wondering what association we’re talking about: We’re talking about the association started by the first city people that came here. We’re not all in the association, but it’s useful in case we need a legal person.

Of course, if you want to, you can also buy a house here. We’d be glad. But please don’t ask us about the available offers. We don’t really like playing the role of a real estate agency. If you want to buy a house, come and stay here for a week or two, walk around the village, talk to the locals, and you will certainly find something.

Anunțuri